5.1 MT 2015


In 2015 wil Moving Talent geen experiment meer zijn. Wij werken nu samen met mensen om er verdere invulling aan te geven in ons werk voor onze 2500 collega’s. We gaan onszelf niet opblazen en zoeken de weg van organische en natuurlijke groei. Dat betekent dat wij scherp keuzen willen maken en met die organisatie zo willen afstemmen dat het leuk en doenbaar blijft. De menselijke maat en onze eigen energie en inzet staat voorop.

images3

Van belang voor Movingtalent als waarde voor de klantvragen die leven is de organisatie van movingtalent zelf. Wij vinden het belangrijk om het beste te brengen voor medewerkers. Dit vraagt een movingtalent kern in de maatschappij. We willen werken vanuit het beste wat beschikbaar is en willen die kennis en expertise / vaardigheden als cocreatie aan wenden. Dit is efficienter, sneller en beter dan zelf je uitvindingen te doen.

Ook voor ATGM hebben we een missie gemaakt die goed past bij de academie voor de Moving Talent 201520 ATGM

Ons plan voor de langere termijn beslaat de periode 2015 2020 (klik voor de link)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Kernactiviteiten, feest en inspiratie > Pluk de dag (^_^)

%d bloggers like this: