5.2 MovingTalent Missie 2020


Wij hebben onze missie gedefinieerd voor de periode 2015-2020. Op dit moment is MovingTalent een experiment vanuit de focusgroep Vooruitstrevend HR beleid. Komend schooljaar vinden we de transitie naar een continue kleinschalige en klantvriendelijke respons noodzakelijk. Hiertoe hebben we de missie MovingTalent uitgewerkt, die binnenkort wordt aangeboden op deze site, als voorstel en discussiestuk en waarvoor het wenselijk is om met klanten de meerwaarde te vinden (1+1=3 co-creatie). Vanaf hier worden academies en diensten gevraagd om tijd te reserveren voor medewerkers die met MovingTalent willen werken. De relatie en samenwerking met coördinatoren en leidinggevenden in de uitvoering zelf, is belangrijk om de 2015 doelstellingen te bereiken.

 


One thought on “5.2 MovingTalent Missie 2020”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Kernactiviteiten, feest en inspiratie > Pluk de dag (^_^)

%d bloggers like this: