1.1 Missie & Visie


Onze missie: talenten binnen en buiten Avans ontdekken, zichtbaar maken en inzetten op belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Waarom?
Wij geloven dat de beste resultaten voor de maatschappij ontstaan wanneer we onze kwaliteiten ten volle benutten en inzetten om onze ambities waar te maken.

Wat doen we?
Wij inspireren en coachen medewerkers, coördinatoren en teams op het inzetten van hun talent & passie door persoonlijk leiderschap. Op thema’s die voor henzelf, het team, Avans Hogeschool en de maatschappij van groot belang zijn. Zo verbinden we interne kwaliteiten van medewerkers met externe actualiteit. We hebben het gesprek over het toekomstbeeld en verlangen, de huidige situatie en strategie.

Wat wij geven en ontvangen
Inspiratie – Actie – Energie – Persoonlijk leiderschap – Beweging – Snelheid –
Bewustwording van de eigen identiteit – Vertrouwen

Hoe doen we dat?
Door in kaart te brengen over wat jouw unieke talent en passie is en hoe je dit wil inzetten in je werk. Door kennismaking, elkaar te ontmoeten. Nieuw inzicht te verwerven over jezelf, de collega’s en samenwerkingen vormgeven. Bewustwording staat hierin centraal. We doen dit in persoonlijke gesprekken, teamgesprekken maar ook met ‘Ontwikkel-cafés. We zijn een bron om uit te putten om samen meer inzicht te vergaren.

Bewustwording van jezelf
Als mens/team met een doel – Verlangens – Zingeving – Persoonlijke Talenten en Kwaliteiten– Betekenis – Waarden – Verantwoordelijkheid – Persoonlijk leiderschap – Gezondheid – Waardering

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Kernactiviteiten, feest en inspiratie > Pluk de dag (^_^)

%d bloggers like this: