Minor Biopolymers 201415


We zijn dit jaar gestart met 7 projectteams, 28 studenten uit 4 studierichtingen. Op dit moment zijn de teams bezig met de Quick scans en de eerste contacten met de opdrachtgevers.

Een aardig artikel in de NRC van 13 september laat zien hoe jonge mensen met drive en vasthoudendheid in hun missie succesvol zijn. Er is uit veel verschillende richtingen tegenwind….en dan toch op koers blijven is een voorbeeld van leiderschap in je eigen hoofdthema.

2014-09-14 12.19.53

2014-09-14 12.20.01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Kernactiviteiten, feest en inspiratie > Pluk de dag (^_^)

%d bloggers like this: