Biobased Product Technology


Om van aardolie naar biogrondstoffen te komen zijn er praktische hulpmiddelen om hier als student en docent mee te spelen. Het gaat dan om de routekaart biomassa, waar je leert verbanden leggen vanuit  grondstoffen naar eindproducten. De routekaart raakt aan Bioraffinage. Een andere infographic is juist de kans en mogelijkheden om van biomassa energie te maken. Energie is ook een product, alleen daarmee vernietig je het biomassa product als alternatief. In mijn visie kun je altijd beter producten vanuit biomassa maken dan energie. Bovendien leg je in producten uit biomassa de CO2 vast, terwijl je die bij energieconversie juist terugvormt. Natuurlijk zijn er biomassa stromen die makkeijker in energie zijn om te zetten dan in een tastbaar gebruiks-product of grondstof daarvoor.analogous-model-of-a-biobased-product-flow-chart-for-biomass-feedstocks

Een actueel tijdschrift waar deze materie ook terugkomt is de uitgave Agro & Chemie. Het tijdschrift heeft ook een link naar de Agro & Chemie App!

De routekaart- en de biomassa infographics zijn onderdeel van de CAA opdracht voor studenten; klik op deze site

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Kernactiviteiten, feest en inspiratie > Pluk de dag (^_^)

%d bloggers like this: