Teams


succesvol-commercieel-team-dat-hun-succes-viert-27273655

Leiderschap in teams is een actueel onderwerp in Avans en in academies. Dit is werken op het hoogste niveau en vraagt kennis, ervaring en een cultuur van werken die niet vanzelfsprekend is. Leiderschap in teams is hot-topic in de wereld op maatschappelijke hoofdthema’s. Vooral het vinden van richting en antwoorden op de grotere thema’s zijn alleen mogelijk vanuit community’s en multidisciplinaire teams. Het is juist ook deze reden dat het AOC een interessante positie bekleed en bestaansrecht heeft. Dit aspect gaat direct verder naar bestaansrecht van de medewerkers die daar werken, op welke manier dan ook. Binnen het AOC is een specialist en een klein team gestart om dit onderwerp in de organisatie te verkennen. Leiderschap in teams gaat vragen om concrete resultaten vanuit een programma dat wil lopen vanaf 1 september 2014.

Natuurlijk is hier ook in de Literatuur over geschreven en wil die informatie benut worden om zelf door te pakken op de kennis die er al is.

Als je het model van Lencioni bekijkt :”de 5 frustraties in teams”, dan komt hij met een klassiek piramide model. In communities zie je ook al dat er discussie is over de conflict-laag. Zie Moving Talent Teams Model. Niet dat we weg willen lopen voor conflicten. Wij denken dat een model volgens Movingtalent principes en aanpak beter werkt. MT Cirkels

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Kernactiviteiten, feest en inspiratie > Pluk de dag (^_^)

%d bloggers like this: