Juridische Hogeschool Tilburg


De Juridische Hogeschool vindt het belangrijk de talenten van haar medewerkers optimaal in te zetten. Ze wil graag met haar medewerkers kansen zien en benutten! MovingTalent werkt hier als partner graag aan mee. We gaan op een persoonlijke wijze in op het element ruimte in het 5R model, wat de meeste medewerkers kennen.

5r-model-wh_349x258.jpg

Ben jij een medewerker van de JHS en wil je in gesprek om nieuwe ideeen op te doen? JHS bied je de mogelijkheid deel te nemen aan MovingTalent. Even tijd maken voor reflectie levert de mogelijkheid op om gerichte keuzes te maken. Voor nieuwe taken, projecten of stappen in jouw ontwikkeling. Keuzes die passen bij onderwerpen die voor jou belangrijk zijn én voor de maatschappij. 

Programma JHS

Afgelopen dinsdag is het programma Moving Talent kort gepresenteerd. Het programma wordt begeleid door Aart van den Dool en Linda Verschuren. Het idee is om jullie te ondersteunen om je talenten en vaardigheden optimaal in te (blijven) zetten in je werk. Het programma begint op kleine schaal en heeft als concreet doel: jullie (beter) voorbereiden op de jaarlijkse ontwikkelgesprekken met je leidinggevende, wat wil je en wat heb je daar voor nodig. Het programma bestaat uit een POP-café en een individueel gesprek.

Het POP (Persoonlijk OntwikkelPlan)-café kent 3 onderdelen:

  • Inzicht in je kwaliteiten en je persoonlijke drive (welke kwaliteiten heb je en waar word je enthousiast van)?
  • Waar wil je naar toe? (welke kwaliteiten wil je meer inzetten? wat wil je gaan doen/leren de komende jaren)?
  • Wat ga je doen om dit te realiseren (welke stappen ga je zetten)?

Onder begeleiding van Linda en Aart ga je samen met een aantal collega’s in gesprek over deze 3 onderwerpen bij het POP-café. Naast het POP-café kun je ook inschrijven voor een individueel gesprek met Linda of Aart voor een persoonlijk gesprek over je eigen professionele ontwikkeling. De input van het POP-café en/of het individueel gesprek kun je gebruiken om het ontwikkelgesprek met je leidinggevende voor te bereiden voor (meer) regie op je eigen loopbaan en professionele ontwikkeling. Je kunt kiezen of je inschrijft voor het POP-café en het individueel gesprek of voor alleen het POP-café of individueel gesprek.

Datum POP-café: vrijdagochtend 10 april in Tilburg, bij Boerke Mutsaers. Er zijn –onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen- twee (gelijke) rondes. Ronde 1: van 09.00–10.30 uur en ronde 2: 10.30-12.00 uur. Geef svp aan voor welke ronde je bij voorkeur wil inschrijven.

Data individuele gesprekken met Aart of Linda: maandag 13 april (middag), dinsdag 14 april (ochtend en middag) en vrijdag 17 april (ochtend). De gesprekken vinden plaats in zowel Tilburg als Den Bosch. Per gesprek wordt 1,5 uur ingepland. Geef svp aan op welke dagen je kunt deelnemen aan een individueel gesprek. Voor de goede orde: de exacte planning wordt gemaakt na de inschrijvingen.

 Je kunt je inschrijven voor het POP-café en/of het individueel gesprek voor 16 maart a.s. Hoe? Stuur svp een mailbericht naar Michiel Hopmans: m.hopmans@fontys.nl Tot slot: zie voor meer informatie over het programma: www.movingtalent.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Kernactiviteiten, feest en inspiratie > Pluk de dag (^_^)

%d bloggers like this: