Inleiding


Er zijn veel veranderingen in de maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transities in de zorg, bouw en duurzame processen en productontwikkeling. Hogescholen hebben een belangrijke taak deze ontwikkelingen te vertalen naar onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. MovingTalent is een project van Avans dat sinds 2013 medewerkers en studenten faciliteert in het optimaal inzetten van hun talenten & leiderschap in het werk. Op thema’s die voor medewerkers en studenten zelf, het team, Avans Hogeschool en de maatschappij van groot belang zijn. 

We inspireren, stellen vragen en zetten medewerkers, coördinatoren en teams in beweging voor het creëren van nieuwe mogelijkheden. Dit gebeurt d.m.v. persoonlijke gesprekken, teamworkshops en POP-café’s.

Hierin worden medewerkers en studenten bewust van de persoonlijke kwaliteiten, energieniveau en onderwerpen die motiveren. Door persoonlijk leiderschap, zetten medewerkers deze op een nieuwe manier in. MovingTalent bereikt resultaten in de bewustwording en actie van medewerkers voor hun Duurzame Inzetbaarheid, motivatie en leiderschap op inhoudelijke thema’s.

Kernactiviteiten, feest en inspiratie > Pluk de dag (^_^)

%d bloggers like this: