2.3 Ervaringen


Het resultaat van ons werk laten we graag zien. Onderstaand vind je testimonials. Kijk ook op onze posts voor filmpjes!

Een samenvattende reactie:

Het is goed dat jullie medewerkers/teams/ organisatieonderdelen proactief benaderen, hen aan hun vestje trekken. Julie doen dat op praktische, passende en kortdurende manier, zonder iemand te laten bungelen. Jullie luisteren, kijken, vatten samen en zorgen ervoor dat  iemand echt het gevoel krijgt dat je mee wordt genomen in hetgeen wat bij die persoon past. Het is de competentie van MovingTalent dat zorgt dat mensen kleur krijgen in hun werk, dat ze als het ware hun eigen schilderij kunnen gaan maken van wat echt bij hun past!’.

Reacties na individuele gesprekken:

  • ‘MovingTalent heeft me een nieuwe uitdaging gegeven. Na verschillende gesprekken en spellen ben ik tot ander inzicht gekomen. Het voelt nu als een nieuwe start, dat ik stap voor stap met kleine veranderingen door kan gaan voeren.’
  • ‘Mede door MovingTalent en de gedachtegang die daarbij is ontstaan, ga ik volgend jaar onderzoeken hoe ik mijn enthousiasme en onderzoekvaardigheden kan gaan inzetten bij onderdeel/project X.’ Inmiddels zijn er afspraken gemaakt en gaat de medewerker daadwerkelijk voor een deel van de tijd aan de slag binnen dat onderdeel.
  • ‘Het besef dat ik studenten bewust wil maken van het feit dat je je invulling van je werk zelf in de hand hebt en daar dus zelf verantwoordelijk voor bent.’
  • ‘Meer inzicht in de manier waarop ik werk en wat er binnen mijn werk belangrijk voor mij is.’
  • ‘MovingTalent heeft me inzicht gegeven in mijn eigen handelen, het is een klankbord en geeft me energie na de gesprekken’
  • ‘Inzicht in wat mijn zwakke plekken zijn en wat ik kan doen om dit te verbeteren.’
  • ‘Heel veel energie en enthousiasme! Ik ben me bewuster van mijn eigen talenten, kracht en behoeften. Gesprekken met jullie houden me scherp. Daardoor blijft er snelheid zitten in mijn persoonlijke ontwikkeling.
  • ‘De vraag wat het effect is van mijn gedrag op anderen, is tijdens één van die gesprekken naar boven gekomen en houd me in positieve zin bezig’.

Reacties na een taakbelastingscafé:

‘Het is nu duidelijk wat mensen in hun functie als docent X kunnen en willen. En wat zij zien als toekomstrichting. We hebben nu gereedschap voor in de toekomst voor invulling van het vak X. Het is duidelijk geworden op welke taken docenten onderling kunnen ruilen. Verder zijn de belangrijkste ontwikkelthema’s voor ons vakgebied verkend. We willen hier nu keuzes in gaan maken.’

Reacties na teamworkshops:

‘Ik heb nu inzicht in de uitdagingen waar collega’s tegenaan lopen, en hun drijfveren en karakters. De bijeenkomst heeft ons opgeleverd dat we nu wekelijks koffie-momentjes inplannen om inzicht te houden in elkaars werkzaamheden. We willen graag meer vervolgsessies om inzicht te krijgen in hoe wij als team omgaan met ons werk, onze dienstverlening en onze wensen om processen te veranderen/vereenvoudigen. We beseffen nu dat regie nemen wel degelijk kan!

Reacties na POP-café:

’Leuk, kort en bondig denken over jezelf’ – ‘Snel, leuk, verhelderend, inspirerend’ – ‘goed om tot de essentie te komen’ – ‘op het moment van spelen vond ik het verschrikkelijk, maar later heeft het me aan het denken gezet en ben ik stappen gaan zetten’ – ‘leuke insteek om met collega’s er over te praten, collega’s geven mij kaarten met hun idee van mijn kwaliteiten’ – ‘ verassende uitkomst’ – ‘Niet makkelijk, wel prikkelend, goed voor de functioneringsgesprekken’ – ‘stimulerend om even na te denken over wat ik echt belangrijk vind’.

Kernactiviteiten, feest en inspiratie > Pluk de dag (^_^)

%d bloggers like this: