BIO


Hier vind je de stuff onder bio….de bron van waaruit wij putten en dus dat wat we echt heel goed willen begrijpen en doorgronden. Daarvandaan is een startbaan met de meest duurzame vliegreis de je op dit moment kan maken.

Klik op de hoofdthema’s op deze blog en verbind je ergens mee…Onder Bio vind je natuurlijk Biomimicry en Biopolymeren en later ook Biomimetics en Biophylia… wordt vervolgd

handverbinden

Ja het is mij om je te verleiden en te verbinden. Doe dat dan ook graag vanuit jouzelf naar mij en naar collegadocenten toe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Kernactiviteiten, feest en inspiratie > Pluk de dag (^_^)

%d bloggers like this: