Etalagelab – Techniek Expo


In de nieuwbouw is een visie ontwikkeld voor de nieuwbouw om een techniek expo of etalagelab te realiseren. Deze ruimte is beschikbaar op de vernieuwde Duurzame Groene Campus Lovensdijkstraat. Het meest spannende voorstel is om deze Techniek Expo als nieuwe onderneming te runnen met een eigen event kalender. Het ondernemersteam wordt gevormd door studenten van verschillende opleidingen die zelf een docent – cocreatie community oprichten. De studenten zijn verantwoordelijk voor alle ondernemersactiviteiten van de techniekexpo als volwaardig en zelfstandig bedrijf. Vergelijk dit met bijvoorbeeld een bioscoop of Chassee of Nemo…Om dat goed te doen wil je ook echt alles uit de kast halen in talent en leiderschap. Een budget van 200000 Euro als start werkkappitaal lijkt realistisch. Het spreekt voor zich dat sponsoring / crowdfunding en creatieve valorisatie onderdeel zijn van het spel… als serieus spel dan wel. Van belang is verder om wat na te denken over de grotere maatschappelijke Moving Talent Spel Thema’s -LV-AvdD. Hier willen wij met onderwijs en onderzoek / ondernemerschap zichtbaarheid en vooral betekenis realiseren.

Een visie voor zo’n bedrijf meer functioneel vind je in de volgende link  Etalagelab LD61 5 juni 2012. Op een later datum is de technische specificatie van het bouwterrein zelf geactualiseerd in de volgende link  Motivatie & specificatie Inrichting Buitenruimte 9 jan 2014

De pitch van vandaag voor ons, voor jezelf vind je hier Green Campus Developent – Smederij – Pitch Aart2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Kernactiviteiten, feest en inspiratie > Pluk de dag (^_^)

%d bloggers like this: