Resultaat – Ervaringen


Wat heeft Moving talent  (MT) voor jou persoonlijk opgeleverd?

–       Bewustzijn. Vooral het bewustzijn dat het hoog nodig is de ruimte, tijd en rust te nemen een keer goed te “voelen” waar ik persoonlijk nu blij van word en waar ik dus nog meer op kan inzetten en plezier uit kan halen. Het besef dat ik niet alleen sta in mijn moeite die ik heb om deze wensen concreet weer te geven

–       Door mee te doen met MT heb ik gemerkt dat ik zelf meer sturing kan aanbrengen.

–       Door aan het Moving Talent programma mee te mogen doen, heb ik vooral geleerd om na te denken over mijn persoonlijke wensen. Ik was hier nog niet echt mee bezig geweest. Ik ben erg tevreden met mijn huidige functie en dacht dat deze functie erg vast stond. Toch blijkt dat ik zelf wel degelijk invloed kan hebben over de inhoud van mijn functie. Zo heb ik bij mijn leidinggevende aangegeven wat ik graag zou willen en waarom ik dit zou willen. Dit zou ik voorheen nooit gedaan hebben. Mijn ‘wensen’  zullen vast niet altijd in vervulling gaan maar Moving Talent heeft me wel op een andere manier over mijn wensen laten denken. Ook ben ik d.m.v. het inspiratiespel en kwaliteitenspel goed over mijzelf gaan nadenken. Ik weet nu bijvoorbeeld welke kwaliteiten ik wel en niet heb en wat ik daar eventueel aan zou kunnen doen.

–       Bewustwording dat er vanuit onverwachte hoeken kan worden meegedacht/ondersteund aan eigen ontwikkeling/plannen. MT is het vergrootglas.

 

Hoe kan MT, komend jaar, voor jou toegevoegde waarde hebben?

       MT heeft mij kritisch laten denken, door vragen te stellen en door verder in te gaan op mijn antwoorden. Zo’n gesprek is erg inspannend maar wel heel verhelderend! Volgend jaar zou een gesprek, ter voorbereiding op mijn functioneringsgesprek zeker van pas komen.

–       Helpen bij deze reflectie. Ik “denk hardop het beste”. Maar ook kritisch zijn en blinde vlekken benoemen. Meedenken, reflecteren en scherp krijgen.

–       Het traject voortzetten zoals nu is ingezet. Het is goed dat je door MT aan het denken wordt gezet over wat je wilt en waar je jezelf ziet in de toekomst. Normaal gesproken sta je daar in de dagelijkse  (soms hectische) gang van zaken niet bij stil.

 

Wat is daarvoor naar jouw mening nodig?

Ø  De manier van werken tot nu toe vond ik prima.  Continuering hierin is erg prettig. Twee stadia denk ik aan;

o    1 regelmatige reflectie en gesprek zoals nu het geval was.

o    2 en af en toe (om de 2 jaar ) een moment van verdieping en groei .

Wat wil ik, kan ik en voel ik mij (nog) prima bij. Dit kan door persoonlijke testen of huiswerkopdrachten of wat anderen van je verwachten (missen of juist plussen). Wat is de loopbaan die je ziet of juist de competenties die je wilt uitbouwen in je huidige Avans functie. Maar ook reflectie, kritiek  en uitgesprokenheid van degene die observeren.

Ø  Tijd en ruimte om te spelen. Een POP gesprek waarin je meer stil staat bij de bovenstaande punten en tijd om dit zelf weer verder op een rijtje te zetten.

Ø  Stappen maken buiten Moving Talent. Bijvoorbeeld in samenwerking met de Directie ATGM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Kernactiviteiten, feest en inspiratie > Pluk de dag (^_^)

%d bloggers like this: